2          Een Huis

Je ziet een zijaanzicht van een gebouw.

  1. kijk of de vijfhoeken ABFEC en DHIGK gelijkvormig zijn. Zo ja, hoe groot is de factor?

Ze zijn gelijkvormig en de factor is 2. Als je naar de lengtes kijkt zie je dat alle lengtes van het grote gebouw 2 keer zo groot zijn als de lengtes van het kleine gebouw.

  1. Heeft hoek A overeenkomstige hoeken? Zo ja, welke hoeken zijn dit dan?

De overeenkomstige hoek van A is hoek D.

  1. Schrijf de overeenkomstige zijden van EC en DH op.

De overeenkomstige zijde van EC is KG, de overeenkomstige zijde van DH is AB.

  1. Is driehoek GKI gelijkvormig met het driehoek MJL?

Ja, de driehoek GKI is gelijkvormig met de driehoek MJL onder de factor 2.