Verschillende functies

 

Je ziet hier 4 verschillende functies. Welke functie hoort bij welke lijn?

 

  1. 2x 8
  2. x2 + 9
  3. 8/x
  4. √x

 

Aan de vorm kun je zien welke functie bij welke lijn hoort.

2x 8 is een evenredig verband. Deze hoort bij de rode lijn, het is gewoon een rechte lijn.

X2 + 9 is een kwadratische functie. Een kwadratische functie geeft een parabool. In dit geval geeft de blauwe lijn een kwadratische functie weer.

8/x is een omgekeerd evenredige functie. Deze functie geeft een hyperbool. In dit figuur de paarse lijnen.

√x is een wortelfunctie. Een wortelfunctie heeft als kenmerk dat het een duidelijk beginpunt heeft, in dit geval dus de groene lijn.