Formules berekenen

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Opdracht:
a. Welke blauwe lijn hoort bij de volgende formules?
- ?(x) = 18 – 3x
- ?(x) = 7 + 2x
- ?(x) = -5 + 3x
- ?(x) = -2 – x

b. bepaal de formule van de rode lijnen
b(x) = …
q(x) = …

Voor antwoorden, zie website

Rutger & Arne, Gemaakt met GeoGebra