Huis

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Opdracht:
Je ziet een zijaanzicht van een gebouw.
a. kijk of de vijfhoeken ABFEC en DHIGK gelijkvormig zijn. Zo ja, hoe groot is de factor?
b. Heeft hoek A overeenkomstige hoeken? Zo ja, welke hoeken zijn dit dan?
c. Schrijf de overeenkomstige zijden van EC en DH op.
d. Is driehoek GKI gelijkvormig met de bruine driehoek?

Voor antwoorden zie website

Rutger & Arne, Gemaakt met GeoGebra