Piramide

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Opdracht:

Alle ribben van de piramide hiernaast zijn 7cm. Doorsnede FGH is getekend. De punten G en H liggen in het midden van AD en BC
a. teken driehoek BCF op ware grootte


b. Bereken de lengte van lijnstuk FH

c. Bereken de hoogte van de piramide. Rond je antwoord af op   één decimaal.

Rutger & Arne, Gemaakt met GeoGebra